Forsiden www.telescope.no Om telescopeAnalyse
Strategi
Marketing
Prosess
Budskap
Verktøy
Har du forespørsel? Ring
22 11 45 00 eller send en epost.
Markedskommunikasjon

telescope kan bistå din bedrift med informasjonsarbeid via web, trykket materiell og dm-utsendelser. Vi utarbeider både design og innhold. I tillegg arbeider vi med toveis kommunikasjon via epost, web og sosiale medier.

telescope har utviklet en fleksibel løsning for spørreskjemaer på web og automatisk uthenting til fil i Excel-format for analyse. Se eksempel på bildet nedenfor:

Eksempel på spørreskjema på web

Gode budskap bygger på bedriftens strategi og posisjonering. Vi kan formidle ditt firmas unike sider med sluttkundenes problemløsning og gevinst i fokus.

Kontakt telescope dersom dere trenger hjelp til markedskommunikasjon.