Forsiden www.telescope.no Om telescopeAnalyse
Strategi
Marketing
Prosess
Budskap
Verktøy
Har du forespørsel? Ring
22 11 45 00 eller send en epost.
Strategisk retning

En av de første definisjonene på forretningsstrategi, og fremdeles en av de beste, ble gitt av Alfred Chandler i 1962-klassikeren Strategy and Structure:

Strategi kan defineres som beslutninger om grunnleggende, langsiktig hensikt og mål for en bedrift. Det er også valg av retning for handling og allokering av nødvendige ressurser for å nå målet.

Chandler's definisjon peker på to viktige elementer ved strategi: den ser framover mot et klart definert mål, og den innebærer en plan for å nå målet.

En planleggingsprosess starter typisk med en situasjonsanalyse som ser på nåværende status for bedriften og bransjen. Management-teamet vurderer så kritiske trender som innvirker på kunder, konkurrenter, teknologi osv. Dette leder til forutsigelse av framtidige scenarier og vurdering av attraktive posisjoner i disse scenariene. Harvard Business School professor Michael Porter har utviklet flere modeller og verktøy for dette arbeidet.

Kontakt telescope for en samtale om hva vi kan bidra med.