Forsiden www.telescope.no Om telescopeAnalyse
Strategi
Marketing
Prosess
Budskap
Verktøy
Har du forespørsel? Ring
22 11 45 00 eller send en epost.
Posisjonering i markedet

telescope kan bistå med analyse og utvikling av posisjoneringen av ditt firma i markedet. Grunnlaget er innsikt i hvilke problemer, utfordringer og ønsker som kundene har samt verdier og fordeler de ser etter.

Konkret markedsstrategi har vi illustrert i tegningen nedenfor.

The big W: Why should somebody buy from you / me?

Konkret strategi handler om å utvikle "Customer Value Proposition" som bindeledd mellom egen verdikjede og kundenes behov. En differensiert CVP forutsetter en differensiert verdikjede. Kundene må selvsagt ha nytte av og være villige til å betale for differensieringen. Produktene og tjenestene må løse kundenes problemer og gi dem fordeler.

De viktige parameterne i posisjoneringen er de fire P-ene: product, price, place and promotion. Differensiering av produkter er ofte virkemidler for posisjonering. Fokus i arbeidet er sluttkundenes oppfatning, mål og valgkriteria.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om hva vi kan gjøre.