Forsiden www.telescope.no Om telescopeAnalyse
Strategi
Marketing
Prosess
Budskap
Verktøy
Har du forespørsel? Ring
22 11 45 00 eller send en epost.
Prosesser, samhandling og kontroll

Før aktiviteter blir igangsatt for å oppnå vekst, bør bedriften 1) finne problemområder og 2) finne områder som fungerer godt.

Etter å ha identifisert problemområder, er neste skritt å analysere sammenhenger og finne årsaker. For å kunne skape bærekraftig vekst, trenger vi å lokalisere forretningsområdene med god omsetning og margin og som har repeterbare og skalerbare prosesser. Fokus er både kunder og produkter.

Prosesser bidrar til konsistent kvalitet i vekstfasen. Standardisering med sjekklister og kontroll kan være nødvendig for å oppnå kvalitetskrav som sluttkundene forventer. Gode prosesser er dessuten mest effektive, og deler kan enklest automatiseres. Hvor kommer myndiggjøring og delegering til medarbeidere inn? Alle ansatte, også ledere, kan bidra til å utvikle og forenkle egne prosesser. Den verdiskapende fasen består så i å utføre aktivitetene i prosessene.

Prosesser inngår i de fire P-ene som danner grunnlag for bærekraftig vekst: "Planning, Prioritization, Pace and Processes." "Growth requires prioritization of how you will grow and the order of process implementation." Brannslukning er et velkjent uttrykk også i norske bedrifter: "We always want to put out the fire and leave a fire extinguisher behind." Det er her prosessene kommer inn. (Professor Ed Hess (2013), Darden School of Business).

"Reengineering er en samtidig redesign av prosesser i organisasjonen og støttende informasjonssystemer for å oppnå radikal forbedring i tid, kostnad, kvalitet og kundenes oppfatning av bedriftens varer og tjenester." (Petrozzo og Stepper (1994): Successful Reengineering).

telescope kan bidra med analyse for å gjøre prosesser effektive, tilfredsstillende og enkle. Vi kan utvikle kontrollsystemer og sjekklister.

Ta kontakt med telescope for mer informasjon.