Forsiden www.telescope.no Om telescopeStrategi
Posisjon
Interaksjon
ProsesserAnalyse
Samhandle

Har du spørsmål eller feedback? Vennligst ring
22 11 45 00 eller send en epost.

 

MEDIA: - Måler det som er enklest

22. juli kommisjonen gir tankevekkende input til oss som arbeider med mål- og resultatstyring. Typiske fallgruver er gjengitt i artikkelen "- Politiet har mål for områder som er enklest å måle" hos Aftenposten.no.

Kommisjonen peker på at politiet i en rekke andre sammenhenger har klare mål, men ikke for responstid og beredskap. Dette er ikke prioritert hos hverken politiets styringsdokumenter eller av politiets ledelse. Kommisjonen viser til flere eksempler.

- Det fremstår derfor for kommisjonen som politiet har utviklet mål på de områdene som er enklest å måle – ikke nødvendigvis på de områdene der klare mål og forventninger er viktigst. Det er stilt krav og konkrete mål knyttet til automatisk trafikkontroll, men ikke til operasjonssentralers beskaffenhet eller responstider, heter det i rapporten.

Videre skriver kommisjonen at det uten mål er vanskelig å se hvilke resultater som oppnås, og også at det blir vanskelig å sikre at strategiske prioriteringer følges tilstrekkelig opp.

- Siden det er få konkrete mål som er knyttet til den operative beredskapen, mens det er konkrete mål på forvaltningsoppgaver med mer, kan operativ beredskap bli en salderingspost når prioriteringer må gjøres mellom aktiviteter og penger skal spares, skriver 22. juli kommisjonen.

Teksten ovenfor er utdag fra artikkelen - Politiet har mål for områder som er enklest å måle hos aftenposten.no.

****Teori, rammeverk og metoder for mål og resultatstyring i Staten er derimot klart definert. Se Veileder i resultatmåling hos Difi.****


Denne saken viser hvor vanskelig det er å knytte strategi og misjon til resultatmåling. Ofte støter virkelig effektiv måling på motstand fra organisasjonens kultur og kjernegruppers interesser. Da er det enkelt å implementere overfladisk resultatmåling for å ha noe å vise til.


Skrevet av Birger Baksaas 14.08.2012.

Se flere innlegg