Forsiden www.telescope.no Om telescopeStrategi
Posisjon
Interaksjon
ProsesserAnalyse
Samhandle

Har du spørsmål eller feedback? Vennligst ring
22 11 45 00 eller send en epost.

 

NOR IT: Hva er den strategiske betydningen?

Etter hvert som informasjonsteknologi har blitt kraftigere og mer utbredt, er dens strategiske betydning svekket. Måten du tilnærmer deg investeringer og håndtering av IT på, må endre seg dramatisk, skriver Nicholas G. Carr i Harvard Business Review, mai 2003.

Etter som kraften og nærværet av IT har økt, ser bedrifter på IT som en kritisk resurs for suksess. Dette gjenspeiler seg i investeringene. Ifølge en amerikansk undersøkelse gikk mindre enn 5% av investeringene til IT i 1965. Etter introduksjonen av PCer tidlig på 80-tallet, økte andelen til 15%. Tidlig på 90-tallet økte andelen til 30%, og ved århundreskiftet hadde det nådd 50%.

I dag snakker de fleste bedriftsledere om hvordan de kan bruke IT for å oppnå konkurransefordeler og digitalisere deres forretningsmodeller. Antagelsen er at den strategiske verdien har økt.

Men dette er feil, ifølge Carr, redaktør i HBR. Det som gjør en resurs virkelig strategisk - det som gjør at den er grunnlag for langsiktig konkurransefordel - er ikke utbredelse, men knapphet. Du får bare overtak på konkurrentene ved å ha eller gjøre noe de ikke har eller kan gjøre.

Det er nødvendig å skille mellom knapp, proprietær teknologi og utbredt, infrastrukturell teknologi, skriver Carr. Proprietær teknologi gir langsiktige, strategiske fordeler. Infrastrukturell teknologi er derimot ofte en nødvendighet for å drive business.

Utdrag av artikkelen "IT Does not matter" i Harvard Business Review, mai 2003.

--------
Kommentar: Det finnes forskjellige definisjoner på strategi. Er det noe som har virkelig strategisk verdi i følge definisjonen til Carr?

.telescope hjelper oppdragsgivere å utvikle markedsorienterte konkurransestrategier med stort innslag av IT. Vi sørger for kostnadseffektiv bruk av IT og internett-teknologi for å vinne og beholde kunder.

Les mer om våre strategitjenester

Skrevet av Birger Baksaas 03.09.2003.

Se flere innlegg