Forsiden www.telescope.no Om telescopeAnalyse
Strategi
Marketing
Prosess
Budskap
Verktøy
Har du spørsmål eller feedback? Vennligst ring
22 11 45 00 eller send en epost.

 

MARKETING: Eksempel på klar posisjonering

Dagligvarebransjen er et eksempel på en moden bransje der det er behov for en klar posisjonering. Nordmenn er i ferd med å gjøre som europeere flest. Vi velger enten kvalitet eller de aller laveste prisene, skriver Aftenposten.

Dagligvaremarkedet i Norge er i ferd med å bli strukket i begge ender av kvalitetsskalaen, og butikkjedene kan måtte rendyrke profilen i større grad enn i dag. Utviklingen i Europa har i lengre tid gått mot en polarisering.

Utdrag fra artikkelen "Høy kvalitet eller lav pris" i Aftenposten 10.09.03. Les hele artikkelen.

---------------------

telescope bistår oppdragsgivere med å finne og fornye sin markedsposisjon. Vi benytter blant annet modeller som studerer kundenes og forbrukernes produkt- og tjenestevalg. Les mer om våre tjenester.

Skrevet av Birger Baksaas 11.09.2003.

Se flere innlegg